Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

'Ik verkondig U Christus', dat was het motto waarmee Sint Ludger, eind 8e eeuw, zijn missionaire zending gestalte gaf in onze streken. Hij trok grenzen over en verkondigde de Blijde Boodschap van Jezus Christus. Hij sprak voor de bevolking van toen een nieuwe taal; de taal van het evangelie. Het was een taal die hier toen vreemd was. Het was een tijd van haat en strijd. Het draaide om kracht en het recht van de sterkste. Er waren vele goden bekend. Het lot van mensen lag in handen van deze goden. Het waren straffende goden, die angst inboezemden. De God die Sint Ludger predikte, de barmhartige God van Jezus Christus was onbekend. Sint Ludger sprak de taal van vrede en liefdevolle zorg, van Gods koninkrijk en Zijn barmhartigheid. Sint Ludger was een gedreven mens, een gelovig mens. Hij was een verteller en een vertaler. Hij was leergierig en nieuwsgierig. Hij was vredestichtend, ordenend en beweeglijk. Hij bracht mensen bij elkaar, opdat wat in geloof gezaaid was, een bedding kon vinden in gemeenschap.


Wij bevinden ons in onze parochie in een situatie die wel wat lijkt wel op die van Sint Ludger toen hij hier predikte. Ook ons motto is: 'Ik verkondig U Christus'. God ter sprake brengen. Dat is onze core-bussines. Ook wij zijn grensgangers, net als hij dat was. De kerk immers beweegt zich in de marge van onze samenleving. Ook wij moeten zoeken naar een nieuwe taal die mensen helpt de boodschap van het evangelie te verstaan. We leven in een tijd van individualiteit; er zijn vele zgn. solo-religieuzen, die vaak slechts gedeeltelijk met de kerk verbonden zijn. Opnieuw lijkt in onze samenleving het recht van de sterkste de boventoon te voeren, en de kwetsbare mens het onderspit te delven. Er zijn vele goden. Toch zoeken mensen naar zin. Wij geloven dat God overal is. En net als Sint Ludger willen wij daarover vertellen. En net als Sint Ludger zullen we moeten vertalen. We moeten net als hij zoeken naar nieuwe woorden om God, Jezus Christus en de Blijde Boodschap (opnieuw) ter sprake te brengen, daar waar mensen geen woorden (meer) voor Hem vinden. Net als Sint Ludger willen we mensen bij elkaar brengen, opdat wat in geloof gezaaid is, een bedding vindt in gemeenschap.

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen