Afdrukken

Na ruim 110 jaar is het harmonium of traporgel, welke vele jaren gebruikt is in onze kerk om de kerkmuziek te begeleiden, weer terug in het kerkgebouw.

 Kerk

Dit harmonium is gebouwd in ca 1880 door de Mason & Hamlin Organ Company uit Boston in de VS en is gebruikt tot 1906 in de kerk van Meddo. De eerste organist in onze kerk, de heer J.B. (Jans) Onland, is in functie geweest van 1882 tot 1934. Het harmonium is dus waarschijnlijk ook rond 1882 aangeschaft. Het instrument heeft dienst gedaan tot 1906 en is toen vervangen door het grote Maarschalkerweerd pijporgel.

Heming

Toen het pijporgel op het koor werd geïnstalleerd in april 1906, heeft de pastoor van Bredevoort een bod gedaan van 75 gulden op het oude harmonium. De koop is klaarblijkelijk niet doorgegaan want later heeft de Meddonaar J. Heming op Klein Oostendarp voor 50 gulden het harmonium in bezit gekregen. Zijn zoon Dorus Heming is decennialang tot 1938 dirigent geweest van het kerkkoor en kon zo thuis de stukken instuderen.

Koldeweij

De buurjongens van de muzikale familie Koldeweij op Groot Oostendorp waren erg gecharmeerd van het instrument en waren 's zondags vaak te vinden bij de familie Heming. Frans Koldeweij  heeft na het overlijden van Dorus Heming het harmonium gekregen van zijn kinderen Gait en Dina Heming. Vanaf toen stond het bij de familie Koldeweij in de woonkamer. Frans oefende er op en vader Bernard, vele jaren dirigent van het herenkoor, maakte vaak gebruik van het harmonium om kerkmuziek in te studeren en ook te componeren. Frans is overigens zelf rond 1987 nog enkele jaren organist geweest van het kerkkoor. Toen hij later op zichzelf ging wonen in het Meddose dorp is het instrument een aantal jaren in opslag geweest. 

Maja Heinen-Bomers Frans is gestorven in 2002 en toen is het harmonium verloot onder de neven en nichten, het moest in de familie blijven. Het is toen terecht gekomen bij zijn nichtje Maja Heinen-Bomers. Zij wilde het na een tiental jaren eigenlijk wel weer kwijt en heeft het toen geschonken aan haar oom Henk Koldeweij.

Kerk

Het is nu uitgeleend aan de kerk, terug op de plek waar het jaren dienst heeft gedaan. Het ziet er prachtig uit, een verdienste van Hugo Klein Severt. Het bleek dat verscheidene delen van het houtwerk los lagen. De deuvels en koperen schroeven zijn vervangen en alles is weer goed vastgezet. Ook heeft Hugo een bijpassend houten plateau gemaakt waarop het harmonium met zitbank staan om te voorkomen dat vocht en kou optrekken vanuit de tegelvloer. Uitwendig ziet het er nog prachtig uit, maar het functioneert niet meer. De balgen voor de luchttoevoer lijken lek. Misschien is een restauratie in de toekomst mogelijk en kan de kerkmuziek, zoals het in de beginjaren van onze kerk klonk, ten gehore gebracht worden.

Werking van het harmonium: Een harmonium is, net als een mondharmonica en een accordeon, een aerofoon en tegelijk een lamellofoon. Het geluid wordt geproduceerd doordat lucht uit de balg langs metalen tongetjes gezogen wordt. De klank ontstaat door resonantie (meebewegen) van de tongetjes en de hierdoor veroorzaakte luchttrillingen. De luchttoevoer wordt in gang gezet bij het indrukken van een toets op het klavier. De balg wordt voorzien van lucht door een tweetal pedalen. Net als bij een orgel zijn er registers aanwezig waarmee de lucht naar verschillende groepen van tongetjes geleid kan worden, ten behoeve van de klankkleur en het volume. Bronnen: notulen kerkbestuur; Henk Koldeweij; Werkgroep Meddo's Verleden; Harmoniumvereniging Nederland.