Op dinsdag 3 september heeft de Beheerscommissie en Pastoraatgroep afscheid genomen van Nelly Raben-Overkamp als penningmeester van onze geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper in Meddo. Het is ruim 11 jaar geleden dat zij werd benaderd door de voorzitter August Elsinghorst, van het parochiebestuur of zij penningmeester wilde worden om Francis Tiggeloven-Nijhuis op te volgen. Ze zij niet direct ja, maar wilde daar eerst toch wel wat meer over nadenken.

Als kerk hebben we natuurlijk de tien geboden. En we hebben het grote gebod: heb de Heer uw God lief en je naaste als jezelf. Maar, er is nog een belangrijk gebod. Het meest voorkomende gebod in de Bijbel. Het staat er zo’n 400 keer in. Meer dan één keer voor elke dag. En dat gebod is: Wees niet bang, of weest niet bevreesd. Als iets zo vaak in de Bijbel genoemd wordt, betekent dat dat het heel belangrijk is. En we hebben ook heel veel om bang voor te zijn. Bijna elke week horen we wel weer verhalen van aanslagen en terreur. En iedereen lijkt slachtoffer te kunnen worden.

Vorig jaar oktober bracht het parochiebestuur het besluit naar buiten dat onze Johannes de Doperkerk vóór 2026 wordt gesloten. Voor de kerk moet een nieuwe bestemming gezocht worden.

 

Het parochiebestuur geeft bij deze nieuwe bestemming voorrang aan plaatselijke initiatieven welke breed worden gedragen. Ook moet het een financieel verantwoord plan zijn.

 

De Beheerscommissie (Locatieraad) van de geloofsgemeenschap Meddo vindt dat bij het vinden van een nieuwe bestemming de gehele gemeenschap van Meddo moet worden betrokken en heeft hiervoor een werkgroep samengesteld. Deze werkgroep bestaat uit Jan Lanting, Sandrien Huiskamp, Anita te Koppele, Timon Klanderman, Sander Kondring en August Elsinghorst.

 

De werkgroep is deze zomer voor het eerst bij elkaar geweest. Zij gaat zoeken naar een nieuwe bestemming voor het kerkgebouw en wil hierbij ook naar de initiatieven in de regio kijken die als voorbeeld kunnen dienen.

 

In eerste instantie wil de werkgroep de gehele gemeenschap van Meddo raadplegen, individueel en in verenigingsverband. Afgesproken is dat er op een pagina in het

“Meddo Magazine” van oktober aandacht wordt gevraagd voor de kerksluiting met daarbij de oproep om ideeën aan te leveren voor een nieuwe (deel)bestemming van het kerkgebouw.

 

Hopelijk krijgt de werkgroep veel reacties waarmee ze aan de slag kan.

 

August Elsinghorst

 

Aan het begin van de Goede Week werd Europa opgeschrikt door een enorme brand in de historische Notre Dame-kathedraal in Parijs. Ondanks een grote inzet van brandweerlieden kon niet voorkomen worden dat het dak en een deel van de gewelven verwoest werden met daarbij ook een groot deel van het met kunstschatten gevulde interieur.

We zagen veel Parijzenaren met ontzetting het vuur aanschouwen, waarvan er een deel geknield en met gezang de pijn met elkaar deelde.

Eenieder die ooit deze kathedraal bezocht heeft kon zich inleven in wat deze Parijzenaren voelden: de schrik dat al dit moois compleet zou verdwijnen. Gelukkig zijn er nog veel kunstschatten, weliswaar beschadigd, behouden gebleven en was er direct na de brand een grote bereidheid zichtbaar om de kathedraal weer op te bouwen. Vermogende geldschieters hebben enorme bedragen toegezegd om het gebouw in oude luister te herstellen.

Een vergelijkbare pijn is sinds vorig jaar in Meddo en in de andere plaatsen onze parochie voelbaar. Was het in Parijs angst en pijn om de letterlijke verdwijning van de Notre Dame, bij ons is er angst en pijn om de figuurlijke verdwijning van onze Johannes de Doperkerk. Het zal weliswaar blijven bestaan, maar de functie, die het langer dan anderhalve eeuw in onze geloofsgemeenschap heeft vervuld, zal verdwijnen. Wat zal er voor ons nog overblijven? Dat is de figuurlijke schade waar wij mee moeten leven.

Er is bewondering voor de vastberadenheid tot herbouw, welke de Parijzenaren toonden. Moeten ook wij niet eenzelfde bereidheid en vastberadenheid tonen om te behouden wat mogelijk is?

We hebben een aantal jaren om te onderzoeken wat er mogelijk is om het gebouw nieuwe functies te geven, maar dan moeten we nu wel actief meedenken en werken om dit te realiseren. Met een positieve insteek, ondanks de gemengde gevoelens die er zijn. Misschien kunnen we dan nog veel behouden voor onze gemeenschap.

Door samen te denken en te werken aan nieuwe functies kan er misschien ook een impuls komen voor de geloofsgemeenschap in Meddo. Het realiseren van onze kerk gaf anderhalve eeuw geleden een enorme gedrevenheid en saamhorigheid om er in ons dorp wat van te maken. En met succes!

Nu moeten we opnieuw aan het werk: goede plannen en ideeën bedenken. Maar ook de bereidheid om er in te investeren.

Zo blijft er zoveel mogelijk behouden. Niet alleen letterlijk het gebouw, maar ook figuurlijk voor onze geloofsgemeenschap en wellicht voor alle Meddonaren.

Op zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag om 10.00 uur is er weer een Oecumenische viering hier in de kerk van de H. Johannes de Doper in Meddo. Deze is niet in het Achterhoeks-plat. Voorgangers zijn de heren Nando Smid en Leo Zieverink. Zij worden bijgestaan door het dames- en herenkoor en ook de aanwezigen kunnen wanneer zij dat willen uit volle borst meezingen.

Na afloop van deze viering is er koffie/thee drinken achter in de kerk.

Iedereen is van harte welkom.

Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus

Vieringen

November 2019
M D W D V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30