9 juni 2020

Vieringen tot 1 september

Tot 1 juli zijn er op uitsluitend kerkvieringen op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde om 9.30 uur. Hiervoor moet u zich aanmelden op donderdagmorgen voorafgaand aan de viering tussen 9.00 uur en 12.00 via telefoonnummer 06- 82 60 48 63.
De uitzending van de vieringen is te volgen via kerkdienstgemist.nl

Vanaf 1 juli gaat aanmelden voor de viering via een digitaal reserveringssysteem. Zie hier voor een handleiding.

Voor meer informatie zie de Pastorale nieuwsbrief 4 en Vieringen en activiteiten tot 1 september. Bij de vieringen moeten we rekening houden met het protocol kerkelijk leven zoals dit door de bisschoppen is vastgesteld.

 

In deze coronatijd wordt het steeds moeilijker om een evenwicht te vinden in het doen en laten iedere dag weer. De invulling van de dag is totaal anders geworden. Ook de motivatie om daarop in te spelen is anders. Voorlopig blijft de agenda leeg en dan te beseffen dat dit in het verleden wel heel anders is geweest. Iedere week waren er op één of andere manier wel contacten met andere mensen. Je functioneert ook het beste wanneer je het druk hebt met allerlei zaken. Er zijn geen vieringen meer hier in de kerk. Dus je hoeft niets voor te bereiden. De koren kunnen niet meer oefenen voor de viering in dat weekend. De uitvaarten die er zijn met een viering hier in de kerk, kunnen maar bezocht worden door een kleine groep mensen.

 

De meest noodzakelijke dingen gebeuren nog. Iedere dag is de kerk open, en is er de gelegenheid om een kaars op te steken bij het beeld van Maria altijddurende bijstand. Het gastenboek kan een uitlaadklep zijn om je gedachten erop wereldkundig te maken. Op de dinsdagmorgen is het secretariaat van 9.30 tot 10.30 uur open en is ook de tuinploeg bezig om de noodzakelijke werkzaamheden in de tuin en op het kerkhof te verrichten. Eén keer in de maand wordt er nu via de computer digitaal vergaderd. De post wordt uit de brievenbus gehaald en gelezen.

 

Voor de vieringen in het weekend zijn wij aangewezen op de besloten eucharistieviering op de zondag vanuit Lichtenvoorde. In deze viering worden ook de misintenties van onze geloofsgemeenschap genoemd en voor gebeden. Om dit alles te volgen ben je aangewezen op het internet. Alleen is het nog maar de vraag of iedereen dit heeft? Het is wel even wennen om deze vieringen op het internet te volgen. De kerk is leeg, vanuit de verte klinkt er een orgel en ook de samenzang komt anders over. Ik mis duidelijk de zang van de koren.

 

Hoelang nog zitten wij in deze situatie? Gezien de berichtgeving die we daarover hebben ontvangen zijn er na 1 juli 2021 er geen eucharistievieringen meer hier in de kerk. Tot 1 januari 2022 is er nog de mogelijkheid om één keer in de maand een woord- en communieviering te houden. Daarna hebben we de mogelijkheid om woord en gebedsvieringen te houden, uitvaarten te verzorgen en jubileumvieringen zijn ook nog toegestaan, totdat de kerk wordt onttrokken aan de eredienst. Dit is uiterlijk in 2026 het geval.

 

En dan te bedenken dat we in 2014 nog ons 150 jarig jubileum hebben gevierd. Het is moeilijk om je te verplaatsen in de komende situatie, het eind is in zicht. Vele werkzaamheden die gedaan werden, behoren dan tot de verleden tijd. Voor onze vrijwilligers zal er ook een moment komen dat ze moeten kiezen, wat ga ik daarna nog doen. Of niet doen. Velen hebben zich jarenlang ingezet voor onze geloofsgemeenschap. Dit kan ook het moment zijn om ermee te stoppen.

 

Vroegtijdig had ik aangegeven wanneer ik 75 jaar ben, dat ik het dan minder wilde maken. We zijn nu twee jaar verder, er is niets van terecht gekomen. Nu er een groot aantal werkzaamheden gaan wegvallen is het moment daar om te zeggen het is mooi geweest. De grote vraag daarbij is ook, gaan we nog werk maken van “lokaal geloven”? Hoe peilen wij deze behoefte. Moet er een coördinatiepunt (blijven) zijn, waar iedereen naar toe kan gaan. Er zijn nog vele vragen waarop wij het antwoord schuldig moeten blijven. De tijd zal ons leren, hoe één en ander zal veranderen.

 

Joep Dorsthorst

Aan het begin van de Goede Week werd Europa opgeschrikt door een enorme brand in de historische Notre Dame-kathedraal in Parijs. Ondanks een grote inzet van brandweerlieden kon niet voorkomen worden dat het dak en een deel van de gewelven verwoest werden met daarbij ook een groot deel van het met kunstschatten gevulde interieur.

We zagen veel Parijzenaren met ontzetting het vuur aanschouwen, waarvan er een deel geknield en met gezang de pijn met elkaar deelde.

Eenieder die ooit deze kathedraal bezocht heeft kon zich inleven in wat deze Parijzenaren voelden: de schrik dat al dit moois compleet zou verdwijnen. Gelukkig zijn er nog veel kunstschatten, weliswaar beschadigd, behouden gebleven en was er direct na de brand een grote bereidheid zichtbaar om de kathedraal weer op te bouwen. Vermogende geldschieters hebben enorme bedragen toegezegd om het gebouw in oude luister te herstellen.

Een vergelijkbare pijn is sinds vorig jaar in Meddo en in de andere plaatsen onze parochie voelbaar. Was het in Parijs angst en pijn om de letterlijke verdwijning van de Notre Dame, bij ons is er angst en pijn om de figuurlijke verdwijning van onze Johannes de Doperkerk. Het zal weliswaar blijven bestaan, maar de functie, die het langer dan anderhalve eeuw in onze geloofsgemeenschap heeft vervuld, zal verdwijnen. Wat zal er voor ons nog overblijven? Dat is de figuurlijke schade waar wij mee moeten leven.

Er is bewondering voor de vastberadenheid tot herbouw, welke de Parijzenaren toonden. Moeten ook wij niet eenzelfde bereidheid en vastberadenheid tonen om te behouden wat mogelijk is?

We hebben een aantal jaren om te onderzoeken wat er mogelijk is om het gebouw nieuwe functies te geven, maar dan moeten we nu wel actief meedenken en werken om dit te realiseren. Met een positieve insteek, ondanks de gemengde gevoelens die er zijn. Misschien kunnen we dan nog veel behouden voor onze gemeenschap.

Door samen te denken en te werken aan nieuwe functies kan er misschien ook een impuls komen voor de geloofsgemeenschap in Meddo. Het realiseren van onze kerk gaf anderhalve eeuw geleden een enorme gedrevenheid en saamhorigheid om er in ons dorp wat van te maken. En met succes!

Nu moeten we opnieuw aan het werk: goede plannen en ideeën bedenken. Maar ook de bereidheid om er in te investeren.

Zo blijft er zoveel mogelijk behouden. Niet alleen letterlijk het gebouw, maar ook figuurlijk voor onze geloofsgemeenschap en wellicht voor alle Meddonaren.

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen