Berichtgeving omtrent corona.

Vanaf 1 juli gaat aanmelden voor de viering via een digitaal reserveringssysteem. Zie hier voor een handleiding. De uitzending van de vieringen in Lichtenvoorde en Groenlo is te volgen via kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale nieuwsbrief 4 en Vieringen en activiteiten tot 1 september. Bij de vieringen moeten we rekening houden met het protocol kerkelijk leven zoals dit door de bisschoppen is vastgesteld.

Mededeling bij de offerande:
Uw geldelijke bijdrage in de vorm van een collecte vindt in verband met het coronavirus niet plaats met de offerande.

Mededeling:
Voor deelname aan de zondagsmis volgende week zondag 30  augustus om 11.00 uur kunt u zich weer aanmelden via het reserveringssysteem. U bent dan zeker van een plek. Het is ook mogelijk dat u zich bij de kerkdeur meldt voor inschrijving. U wordt gevraagd naar uw gezondheid en uw naam en adres wordt genoteerd.

 

AANMELDEN
Het aanmelden van vormelingen kan nog tot 15 juli a.s. via het centraal secretariaat.
Bent u opa of oma, of een buur of kennis van een potentiele vormeling, wilt u deze informatie dan doorgeven.
Bij voorbaat hartelijke dank.
Wilt u bezoek van de pastoor of pastor, of kent u iemand in uw omgeving of familie die dat graag wil, dan kunt u de naam invullen op een daarvoor bestemde kaart die achter in de kerk ligt.
Vanaf 1 juli is de zondagsmis  om 11.00 uur. Voor het bijwonen van de H. Mis dient u zich aan te melden.
U wordt verzocht om bij het verlaten van de kerk uw bijdrage te deponeren in de mandjes bij de uitgang.
Hartelijk dank hiervoor

Vanwege de AVG regels inzake privacy konden we een tijdje geen uitzendingen in beeld vertonen als ook 'Kerkdienst gemist' niet aanbieden. Nu we de camera zodanig opgesteld hebben dat tijdens de viering alleen het altaar en voorganger in beeld zijn en niet de kerkganger voldoen we aan alle AVG richtlijnen zoals vermeld op de homepage van SintLudgernu.nl. Uw privacy is gewaarborgd ♥.

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen