9 juni 2020

Vieringen tot 1 september

Tot 1 juli zijn er op uitsluitend kerkvieringen op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde om 9.30 uur. Hiervoor moet u zich aanmelden op donderdagmorgen voorafgaand aan de viering tussen 9.00 uur en 12.00 via telefoonnummer 06- 82 60 48 63.
De uitzending van de vieringen is te volgen via kerkdienstgemist.nl

Vanaf 1 juli gaat aanmelden voor de viering via een digitaal reserveringssysteem. Zie hier voor een handleiding.

Voor meer informatie zie de Pastorale nieuwsbrief 4 en Vieringen en activiteiten tot 1 september. Bij de vieringen moeten we rekening houden met het protocol kerkelijk leven zoals dit door de bisschoppen is vastgesteld.

INTENTIES  28  juni  9.30  UUR
P: Laten we vol vertrouwen en in vrede bidden tot God,
die de eens gedane belofte van leven en toekomst  nakomt:

L: voor uw kerk die voor moeilijke keuzes staat:
geef haar de moed open te staan voor nieuwe ideeën,
schenk haar de wijsheid om onbekende wegen in te slaan
en Jezus te volgen op zijn weg, ook als ze een kruis moet dragen.
Laat ons bidden…

Voor allen die niet kunnen kiezen,
voor hen die liever vasthouden aan wat vertrouwd en bekend is;
dat zij begrip hebben voor wie zoeken naar verandering
en anderen de vrijheid en vreugde van hun keuze gunnen.
Laat ons bidden…

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen