Logo Parochie

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

r.-k. Parochie Sint Ludger

SintLudgernu.nl | elke dag open

 

Gebed

Heer, onze God, diep in ons hart is Uw wet geschreven

en in Jezus hebt Gij ons laten zien hoe wij Uw wil kunnen volbrengen.

De weg naar U toe is een weg van liefde en van dienst.

Geef dat wij barmhartig zijn voor wie in nood is

en dat wij mensen niet veroordelen,

naar het voorbeeld van Jezus Christus,

Uw Zoon en onze Heer.

Amen

 

Voorbeden

Ook in onze dagen zijn er talloze mensen die van de weg afraken en van wie het leven wordt verwoest. Zij wachten op een helpende hand die hen terugbrengt naar de weg en op een nieuw begin in hun leven. Laat ons voor hen bidden…

 

Wij binnen voor allen die in onze kerk werkzaam zijn of met haar verbonden zijn: dat wij allen eerlijke en goede mensen mogen zijn die het Evangelie leven en verkondigen in onze dagen.

 

Wij bidden voor vluchtelingen en voor zwervenden, voor al wie hunkeren naar geborgenheid en vrede. Dat zij een veilig thuis mogen vinden in hun leven.

 

Wij bidden voor ons hier bijeen, dat wij steeds de moed hebben om ons leven in dienst te stellen van het Evangelie en Jezus na te volgen.

 

God, Gij zijt de adem onder onze woorden; Gij zijt de stilte in ons zwijgen. Zo nabij bent Gij ons! Luister naar ons stil gebed, hoor het roepen van ons hart en verhoor onze gebeden, door Christus Jezus, Uw Zoon en onze Heer

 

Slotgebed

Heer, onze God, Gij hebt Uw Woord gezaaid in ons hart

en Uw Lichaam als brood voor ons gebroken.

Wij danken U om uw Geest van liefde die onze daden bezielt met Uw goedheid,

die de Geest van hoop is in onze gebeden

en de Geest van hartelijkheid in onze dienstbaarheid voor elkaar en voor alle mensen.

Amen

Heilige Geest, ik bid om Uw gaven
om mij te sterken als christen.
Ik word door mijn vormsel uitgenodigd
de weg te volgen van Jezus.
Geef mij wijsheid en verstand
om te weten wat ik moet doen.
Geef mij raad en sterkte
om het goede te blijven doen.
Laat mij U beminnen God.
Laat mij niet mezelf zoeken.
Maak mij sterk in mijn geloof.
Laat mij een goede getuige zijn
van het evangelie van Jezus Christus,
om eens het eeuwig leven te ontvangen.
Amen.
 
 

 

Dat je de weg mag gaan,

die je goed doet.

Dat je opstaat wanneer je valt,

Dat je mens mag worden in Gods ogen,

en in die van anderen.

Weet dat de aarde je draagt.

Dat je gaat in het Licht van Hem,

Hij die jou liefheeft

en de wind je omgeeft,

Dat je het mooie van het leven mag zien.

Dat je in vrede op weg mag gaan.

Moge God je een veilige thuiskomst schenken.

 

Een goede vakantietijd toegewenst!

namens de parochie Sint Ludger

Gebed van de Paus uit het boek DE VREUGDE van het EVANGELIE

Maagd en Moeder Maria,
gij die, door de Geest ertoe bewogen,
het Woord van het leven hebt ontvangen
in de diepte van uw nederig geloof,
geheel gegeven aan de Eeuwige,
help ons ons “ja” te zeggen
in de, meer dan ooit dwingende noodzaak
de Blijde Boodschap van Jezus te doen weerklinken.

Gij, vol van de tegenwoordigheid van Christus,
hebt Johannes de Doper vreugde gebracht,
en hem doen opspringen in de schoot van zijn moeder.
Gij hebt, opspringend van vreugde,
de wonderwerken van de Heer bezongen.
Gij die voor het kruis bleef staan
met een onwankelbaar geloof,
en de vreugdevolle troost van de verrijzenis ontving,
gij hebt de leerlingen verzameld in afwachting van de Geest,
opdat de evangeliserende Kerk geboren zou worden.

Verkrijg voor ons nu een nieuw vuur van verrezenen
om aan allen het Evangelie van het leven te brengen,
dat de dood overwint.
Geef ons de heilige durf om nieuwe wegen te zoeken,
opdat, de gave van de schoonheid die niet dooft,
allen bereikt.

Gij, Maagd van het luisteren en van de contemplatie,
moeder van liefde, bruid van de eeuwige bruiloft,
spreek ten beste voor de Kerk, waarvan gij de allerpuurste icoon zijt,
opdat zij zich nooit in zichzelf opsluit en blijft stilstaan
in haar hartstocht om het Rijk te stichten.

Ster van de nieuwe evangelisatie,
help ons te stralen in het getuigenis van gemeenschap,
dienstbaarheid, brandend en edelmoedig geloof,
gerechtigheid en liefde voor de armen,
opdat de vreugde van het Evangelie
de uiteinden der aarde bereikt
en geen enkel randgebied verstoken is van zijn licht.

Moeder van het levend Evangelie,
bron van vreugde voor de kleinen,
bid voor ons.
Amen, Alleluia.

Franciscus

Vieringen

Juli 2018
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Activiteiten

Juli 2018
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31