Berichtgeving omtrent corona.

Vanaf 1 juli gaat aanmelden voor de viering via een digitaal reserveringssysteem. Zie hier voor een handleiding. De uitzending van de vieringen in Lichtenvoorde en Groenlo is te volgen via kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale nieuwsbrief 4 en Vieringen en activiteiten tot 1 september. Bij de vieringen moeten we rekening houden met het protocol kerkelijk leven zoals dit door de bisschoppen is vastgesteld.

Gelukkig hebben we weer vieringen in de kerk mogen houden in september , wel onder strikte voorwaarden, onze kerk is groot genoeg om hier aan te voldoen na de genomen voorzieningen.

 

Waar we niet aan kunnen voldoen is het houden van onze jaarlijkse parochie avond voor al onze vrijwilligers begin november, de huidige regelgeving laat het niet toe om hier samen een mooie, gezellige avond van te kunnen maken.

 

Het koor mag al sinds de corona uitbraak niet meer zingen in de kerk en op dit moment is er nog geen zicht op wanneer dit wel weer mag.

Wat wel gewoon doorgaat is het onderhoud op de begraafplaats en de pastorie tuinen, de hagen moeten gewoon geknipt worden en de bladeren vallen weer van de bomen.

 

 Op zondag 1 november is er een gebedsdienst voor alle overledenen het afgelopen kerkjaar, veel van onze overleden leden van onze geloofsgemeenschap H. Agatha hebben afscheid genomen buiten onze kerk, toch willen we ook hen gedenken in deze viering en willen u daarvoor uitnodigen.

 

 

Voor de uitgave van oktober: voor 7 september in de brievenbus in de deur van het parochiecentrum.

Voor de uitgave van november: voor 5 oktober in de brievenbus in de deur van het parochiecentrum.

 

Het is wel noodzakelijk om je hiervoor aan te melden, zie elders in het Parochieblad hoe. Ook is het mogelijk achter in de kerk je aan te melden, dit kan stagneren vanwege de te houden afstand, digitaal heeft dus de voorkeur.

Aan alle parochianen van de geloofsgemeenschappen in de parochies St. Ludger en St. Paulus.

Groenlo, 04 juni 2020.
Betreft: pastorale nieuwsbrief 4 ‘Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter’

Versoepeling van de coronamaatregelen en het opstarten van het kerkelijk leven Covid-19

Beste mensen, broeders en zusters,
Meer dan twee maanden hebben we gebeden om spoedig weer ons geloof samen te kunnen vieren.

En dat gaat gebeuren! U hebt er waarschijnlijk al over gehoord dat er per ingang van tweede Pinksterdag, op maandag 1 juni voor het eerst weer een Eucharistieviering mocht worden gehouden voor een beperkt aantal gelovigen. In de maand juni mogen we met maximaal 30 personen samenkomen, waarbij nog wel wordt verzocht wordt om in de kleinst mogelijke bezetting samen te komen. Pas op Sacramentszondag 14 juni mag ook de communie weer uitgereikt worden.

Deze tijd is wel een heel bijzondere. Velen van ons zullen het als een stressvolle tijd ervaren. Alles is anders geworden en we zijn als het ware teruggeworpen op datgene wat echt telt in ons leven: gezondheid.

Daar gaan we voor, maar dat het niet gemakkelijk is bewijzen de beelden en verhalen die we dagelijks zien over mensen in de zorg, bedrijven die het moeilijk hebben, banen die verloren gaan in diverse sectoren, gespannen thuissituaties, eenzame ouderen.

We gaan naar een zogenaamd nieuw normaal, waarin we weer een goede balans vinden in ons leven en waarin de dingen weer eenvoudig zijn. Maar op dit moment is het nog niet zover en voor velen is het een hobbelige weg. Op de een of andere manier worden we allemaal geraakt. Des te meer hebben we elkaars liefde en steun nodig!

Samen vieren en samen een kop koffie drinken in onze St. Agatha kerk is op dit moment niet mogelijk. Wel is de kerk dagelijks voor u open van 10.00 uur tot 16.00 uur. Graag geven wij u daarmee de gelegenheid om even naar binnen te gaan, om te bidden, of zomaar om er even te zitten of een kaarsje aan te steken. Ook de pastorietuin en het kerkhof, in het bijzonder de muur met de 14 staties, zijn dagelijks voor u open van 10.00 uur tot 16.00 uur , voor een moment van rust en om van te genieten.

 

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen