1e Paasdag: Op eerste Paasdag, zondag 21 april was er in Aalten een plechtig gezongen Woord- en Communie viering met voorganger Hans de Graaf en medewerking van het herenkoor. Een mooie viering. Pasen, het Hoogfeest voor Christenen, het feest van het Licht, het feest van de Opstanding.

 De voorganger sprak over: " de 'Notra Dame' in Parijs, gelukkig brandde deze 'Kerk van Maria' niet helemaal af. Een koninkrijk dreigde ten onder te gaan, onze cultuur dreigt ten onder te gaan, ook in Aalten. Het eigentijdse lijdensverhaal in de 'Passion' roept de hardheid van het leven op; 'Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten". Ook sprak hij over Galilea en vergeleek het werkgebied van Jezus destijds met Aalten in de huidige tijd. Een multi-culti samenleving, evenals nu in Aalten. Allerlei volken en geloven leefden toen en nu samen. Laten we het Licht van Pasen in ons opnemen in ons dagelijkse leven, verdrijf daarmee de duisternis door een open hart, door barmhartigheid. Na de vredeswens wensten we elkaar 'Zalig Pasen' door elkaar een hand te geven.

 

Daarna trokken we naar de markt voor een ontmoeting om 11.00 uur met andere Christenen om samen 'Pasen in het hart van Aalten' te vieren.

Pasen is het feest van de opstanding. Na de lijdensweek waarin we stil zijn geworden rondom het kruis, komt Pasen! De steen is weg en het graf is leeg; Jezus is opgestaan en Hij Leeft. Wereldwijd wordt dit feest gevierd door christenen. Zo ook in Aalten. Na ieders eigen kerkdienst of samenkomst heeft op zondagmorgen 21 april j.l. in dit teken gestaan. Naast de viering in onze eigen kerken hebben we de laatste jaren ook een gezamenlijk moment waarop we als christenen in Aalten zichtbaar zijn. Ook in 2019 hebben we op Pasen weer letterlijk ‘over de kerkmuren heen’ gevierd. In aansluiting op de diverse diensten zijn vele christenen vanuit de verschillende kerken, naar de markt het hart van Aalten, getrokken om met elkaar samen kort te vieren, dat Jezus is opgestaan. Net als in vorige jaren hebben we gebeden, enkele liederen gezongen als: 'De Heer is waarlijk opgestaan' en 'U zij de glorie' en geluisterd naar een korte overdenking door voorganger Wilkin van der Kamp. Nieuw leven, een blijde boodschap voor iedereen in Aalten. Fijn dat we elkaar met velen mochten ontmoeten op 1e Paasdag 2019 op de Markt. In dit prachtige evenement voelt men de verbondenheid van Christenen. Het wordt ieder jaar, sedert 2016, georganiseerd door het Beraad van Kerken Aalten, waarbij zijn aangesloten de Protestantse Gemeente Aalten, de Rooms Katholieke Kerk, de Christelijk Gereformeerde kerk, de Euregio Christengemeente en de Christen Gemeente Meiberg.

 

 

 

 

 

Hand in hand kwamen de kinderen van basisschool St. Jozef aanlopen op weg naar de kerk op donderdagochtend 18 april. Ze kwamen bij elkaar voor de Paasviering in de r-k St. Helenakerk. De viering stond in het thema van overwinnen van het donker. Er werden verschillende liederen gezongen, leerlingen lazen gedichten en versjes voor en er werd een toneelstuk uitgespeeld. Pastor Jos Droste leidde deze viering, voor het laatst in zijn carrière als pastoraal werker. Aan het eind van de dienst werd hij dan ook in het zonnetje gezet, als dank voor zijn jarenlange inzet. (zie slide-show hierboven)

 

 

De Palmpaasviering op zondag 14 april 2019 in de r-k St. Helenakerk met als voorganger Hans de Graaf. Veel kinderen, met feestelijk versierde palmpaasstokken, én hun ouders kwamen naar de viering. Sommigen brachten hun opa's en oma's mee.

   Meer foto's op de volgende pagina

Kinderkoor Klavertje Vier zoekt nieuw leden. Jonge kinderen die graag zingen, voor meer informatie kijk bij 'lees meer'.

 

Typering
In oorsprong derde kwart negentiende-eeuwse begraafplaats die wordt gekenmerkt door een rechthoekige plattegrond, met een sobere orthogonale aanleg en op een centraal Calvariekruis georiënteerde grafreeksen. Het niet meer in gebruik zijnde terrein is deels overwoekerd door verwilderd
groen en bestaat uit grasvelden met in hoofdzaak vervallen grafmonumenten.

Bent u geinterseerd in deze geschiedenis lees dan meer op de volgende pagina. Klik op lees meer....

Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus

Vieringen

April 2019
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30