Een viering in onze eigen Achterhoekse moedertaal, een Oecumenische Dialectviering, daarvoor nodigen we u uit op zondag 20 oktober om 19.30 uur in de oude Helenakerk.
Voorgangers in deze viering zijn: ds. Netty Hengeveld namens de PKN leden en Hans de Graaf namens onze R-K geloofsgemeenschap.
Een dialect viering, waar reeds meerdere jaren, veel enthousiasme voor is ontstaan.
U bent hartelijk welkom in deze gezamenlijke viering met onze Christelijke Aaltense mede gelovigen en we hopen velen van u er te ontmoeten.

 

 

 

 

Hoe was de oogst in 2019? Al staan er nog gewassen op de akkers, de oogst was dit jaar matig door droogte en warmte. Een matige oogst! Oogst waarvan ons voedsel wordt gemaakt is voor iedereen belangrijk, voor mens en dier. Voldoende voedsel om te delen, om monden te vullen, alle monden, dat is onze missie. Daar werd in de viering op zondag 6 oktober aandacht aan besteed, over gezongen en voor gebeden. Niet alleen is een goede oogst financieël belangrijk voor boeren en tuinders, maar belangrijk voor iedereen om te kunnen leven en overleven. Ook water is hier van essentieël belang. Na de regen, van afgelopen weken, begon het water langzaam weer te vloeien, al is er nog een te kort aan water. We hopen dat zich dat toekomstig zal herstellen. Eten en drinken moet iedereen om ons heen op deze wereld. Goede oogst hebben we nodig om te kunnen delen met armen en hongerigen. We hebben vandaag ons gebed gericht op en dankbaarheid getoond voor voldoende voedsel en water. Dankbaarheid voor hetgeen we na deze slechte zomer, qua bloei en groei, toch nog konden oogsten. Onze missie is; rechtvaardig delen. Zo baden we tot de Heilige Maagd Maria en tot God. Laten we zuinig zijn op onze aarde. Liefdevolle God, verhoor ons gebed.

 
Na de viering was er een gezellig samenzijn met de aanwezigen in de viering en uiteraard met koffie én zelfgemaakt gebak van oogstprodukten. Koffie gezet en gebak gemaakt door leden van de geloofsgemeenschap, waarvoor onze hartelijke dank. Ook werd de voedselbankkast weer bijgevuld voor minderbedeelden.

 

 

    

Sint Helena langs de grens. De kerken van Barlo en Hemden net aan de overkant van de Duitse grens zijn Helenakerken. Ook de r.k. kerk in Aalten draagt die naam. Helena, moeder van Keizer Constantijn, was de pelgrim die in het heilig land de restanten terugvond van het kruis waaraan Christus gestorven zou zijn. Aalten is steeds verbonden geweest met Helena. Ook de oude kerk aan de Markt draagt haar naam. Op een van de muren is de adellijke vrouw zelfs afgebeeld met een kruis in haar armen.
Na de reformatie werd net over de grens in 1675 bij Hemden een kapel gebouwd voor de katholieken van Aalten en Bredevoort. Er was geen vrijheid van godsdienst en de kapel was een toevluchtsoord. Elke zondag liepen de gelovigen over de Bodendijk en de Veenhuisweg naar de Kruiskapel. Die naam herinnerde ook aan St. Helena.
Vanaf 1798 kregen de Bredevoorters en vanaf 1799 de Aaltenaren weer het recht om een eigen kerk te bouwen.. De Hemdener Kruiskapel, voor katholieken uit Aalten en Bredevoort opgericht, was eigenlijk overbodig geworden. Op verzoek van het Duitse Barlo werd in 1821 de Kruiskapel-parochie in deze grensplaats voortgezet.
Elk jaar rond 14 september komen Nederlands en Duitse gelovigen van de Helenageloofsgemeenschappen samen op de plek van de voormalige Kruiskapel. Het is de feestdag van de Kruisverheffing en tevens de herinnering aan de kapel en St. Helena.

 

Kinderkoor Klavertje Vier zoekt nieuw leden. Jonge kinderen die graag zingen, voor meer informatie kijk bij 'lees meer'.

 

Typering
In oorsprong derde kwart negentiende-eeuwse begraafplaats die wordt gekenmerkt door een rechthoekige plattegrond, met een sobere orthogonale aanleg en op een centraal Calvariekruis georiënteerde grafreeksen. Het niet meer in gebruik zijnde terrein is deels overwoekerd door verwilderd
groen en bestaat uit grasvelden met in hoofdzaak vervallen grafmonumenten.

Bent u geinterseerd in deze geschiedenis lees dan meer op de volgende pagina. Klik op lees meer....

Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus

Vieringen

Oktober 2019
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31