Wereldlichtjesdag vindt jaarlijks op de 2e zondag in december plaats. Op het tijdstip van 19.00 uur wordt op vele plaatsen een lichtje gebrand voor het raam, ter herdenking van het overleden kind. Omdat de wereld draait brand er 24 uur lang ergens op een plek in deze wereld een lichtje ter herinnering aan overleden kinderen. Zo ook in Aalten bij het monumentje voor het overleden kind op begraafplaats 'Berkenhove'.

 Komt U ook mee wandelen op woensdag 19 december a.s. We starten in het parochiecentrum van de St. Helenakerk om 19.00 uur met een kopje koffie, daarna gaan we +/- 6 km wandelen. Kosten zijn € 5.-- per persoon. U bent hartelijk welkom

Zie ook het artikel in het parochieblad op pagina 2.

 

 

 

 

 

 

 

 


Op de eerst zondag van de advent, zondag 2 december, ging Hans de Graaf voor in de viering en hij had dameskoor 'Ladies Mix' uitgenodigd om vocaal hun bijdrage aan deze viering te geven, afgewisseld met samenzang begeleid op het orgel. Dat deden deze dames vol overgave. Twee dames van het koor stonden zingend op het priesterkoor, terwijl de andere dames van het koor met kaarsjes 'Het Licht' zingend naar voren brachten en op het altaar plaatsten. Het was of ze door de dames op het priesterkoor werden uitgenodigd 'Het Licht', waarop wij in deze advendtijd wachten, naar voren te brengen. Met dit mooie gebaar, onderwijl een Marialied zingend, werd de viering geopend.
"Mensen hebben behoefte aan dit licht, aan licht en warmte, ook om het door te geven. 'Het Licht' zo belangrijk in ons leven. Mensen weest waakzaam voor vrede en gerechtigheid": zo sprak de voorganger als openingswoord en in zijn overweging: "Help elkaar door deze donkere tijden heen. De adventtijd, de tijd van voorbereiding op 'Het Licht', dat geboren gaat worden. Het kind Jezus, die het licht in zich draagt."
Koor 'Ladies Mix' zong enkele zeer mooie liederen tijdens de viering, gewijd aan de komst van Jezus, o.a. zeer mooi was het lied 'Changes' en als slotlied 'Nu daagt het in het Oosten'. Koor 'Ladies Mix' bedankt voor jullie vocale begeleiding en organist Jan Ebbers voor de muzikale begeleiding.

Persbericht van het parochiebestuur

Beleid van de Parochie St. Ludger voor de komende jaren

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw voltrekt zich in Nederland een proces van ontkerkelijking. Het kerkbezoek loopt sterk terug, het ledenbestand vergrijst, jongeren voelen zich niet meer betrokken en het aantal pastores en vrijwilligers neemt af. Daarnaast staan de financiën in de toekomst onder druk. Deze litanie treft ook de St. Ludgerparochie in de Oost-Achterhoek, waartoe de r.-k. kerken van Aalten, Bredevoort, Harreveld, Lichtenvoorde, Mariënvelde, Meddo, Vragender, Winterswijk en Zieuwent horen. Om de parochie voor de toekomst vitaal te houden is nieuw beleid onvermijdelijk.

Op 26 september is het beleidsplan ‘Op weg naar een nieuw pastoraal beleid 2018-2021’ en het bestuurlijk beleidsplan ‘Vertrouwen in de toekomst 2018-2023’ aan de locatieraden en pastoraatsgroepen van de St. Ludgerparochie gepresenteerd. Bestuur en pastoresteam zullen in de komende tijd de plannen op iedere locatie toelichten en gelegenheid geven daarover vragen te stellen.

Concentreren van het pastoraat

De krimp heeft gevolgen voor de wijze waarop het pastorale programma de komende jaren kan worden aangeboden. Het team van pastores heeft ook de zorg voor de 7 locaties die vallen onder de St. Paulusparochie (Groenlo en omstreken). Het is niet meer doenlijk voor het kleine team van pastores om in 16 geloofsgemeenschappen op de oude voet door te gaan. Concentratie van het pastorale werk is noodzakelijk. De H. Eucharistievieringen zullen vooralsnog in elk weekend plaatsvinden in de kerken van Groenlo en Lichtenvoorde. Fasegewijs wordt het aantal vieringen op de andere locaties waarin een pastor voorgaat aangepast.

De locaties worden begeleid naar een andere wijze ‘van plaatselijke geloofsgemeenschap zijn’ binnen de parochie. De grote vraag is op welke wijze locaties met of zonder kerkgebouw present kunnen zijn op de eigen locatie, passend bij de mogelijkheden.

Kerken helaas sluiten

Het beleidsplan van het parochiebestuur sluit aan bij dat van het pastorale team. Het afstoten van kerkgebouwen is helaas noodzakelijk. Officieel heet dat: het onttrekken van kerken aan de Goddelijke eredienst. Aan die eindfase gaat een zorgvuldig plan en proces vooraf. Met ingang van heden wordt begonnen met de stappen in dat proces, waarbij ook gekeken wordt naar eventuele herbestemmingen. Dit proces dient uiterlijk 1 januari 2026 te zijn afgerond. Het is mogelijk dat een kerkgebouw eerder aan de eredienst onttrokken wordt als er een goede herbestemming gevonden is.

Vooralsnog behouden de kerken van Lichtenvoorde, Winterswijk en Zieuwent de liturgische functies.

Uiterlijk op 1 januari 2026, of zoveel eerder in goed overleg, wordt aan de Aartsbisschop van Utrecht verzocht de volgende kerken aan de Goddelijke eredienst te onttrekken:

De kerk van de H. Georgius en het H. Hart te Bredevoort.
De kerk van de H. Agatha te Harreveld.
De kerk van Onze Lieve Vrouwe van Lourdes te Mariënvelde
De kerk van de H. Johannes de Doper te Meddo.
De kerk van de H. Antonius van Padua te Vragender.

 

Volgend de procedure van het bisdom Utrecht wordt voorgesteld de kerk van de H. Helena in Aalten met de pastorie in het najaar van 2018 al te verkopen. De kerk wordt uiterlijk 1 januari 2026 geleverd of zoveel eerder in goed overleg tussen de geloofsgemeenschap, het bestuur en de koper. Hoorzittingen voor de Aaltense geloofsgemeenschap zijn in oktober 2018 gepland.

 

Het parochiebestuur dringt erop aan de huidige realiteit onder ogen te zien. Naast realiteitszin zijn nodig: vertrouwen in de toekomst, solidariteit tussen de lokale geloofsgemeenschappen en deelname van vrijwilligers. Kerk en geloof zullen in de Oost-Achterhoek blijven. Een parochieorganisatie die echter gebaseerd blijft op de vroegere volkskerk leeft, door maatschappelijke ontwikkelingen, in een te grote jas.

Lichtenvoorde, 27 september 2018.

 

Contact: Vicevoorzitter J. Rosendaal
Telefoon: 06 11 15 1949

Wijziging zondagsvieringen in Aalten.

In Aalten vinden 2 x per maand zondagsvieringen plaats.

De 1e viering, een Eucharistieviering met een priester, was op de 2e zondag van de maand

de 2e viering, een Woord- en Communieviering met een pastor of een lekenvoorganger, was op de 4e zondag van de maand.

M.i.v. 1 oktober gaat dit wijzigen. Er vinden nog steeds 2 vieringen per maand plaats, maar:

De 1e viering wordt een Woord- en Communieviering met een pastor of een lekenvoorganger op de 1e zondag van de maand.

De 2e viering wordt een Eucharistieviering met een priester op de 3e zondag van de maand

De aanvangstijden van de vieringen wijzigen niet. Aanvang altijd om 9.30 uur tenzij anders vermeld.

Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Parochie Sint Ludger

Vieringen

December 2018
M D W D V Z Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31