24 maart 2020

Alle vieringen en bijeenkomsten tot en met Pinksteren zijn afgelast

Uitzending van viering in besloten kring op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde via kerkradio respectievelijk kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale brief 3 Vieren ten tijde van de Corona-crisis, dd 25 maart 2020.

Tijdens de Corona-crisis tijd blijft de Mariakapel gewoon dagelijks geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Het secretariaat is alleen op vrijdagmorgen geopend van 9.00 uur tot +/- 11.00 uur.
De kerk zelf is gesloten.
Wilt u producten brengen voor de voedselbank-kast, dan kan dat. Er staat in de Mariakapel een mand klaar, waar u ze in kunt leggen.
Dagelijks wordt die mand gecontroleerd en worden de producten door de Caritas opgehaald. Dank u voor de medewerking.

 

Als gemeenschappelijke kerken in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo werken we samen in de Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten (DHA). Binnen alle kerken proberen vrijwilligers contacten te onderhouden met de oudere leden, via een kaartje of een telefoontje, want bezoek aan huis wordt door de overheid ontraden. Wat wel kan en mag, is het doen van boodschappen voor mensen die dat zelf niet kunnen of willen. Daarvoor zijn in Aalten meerdere mogelijkheden. En de eigen diaconie of caritas is beschikbaar voor vragen om hulp of steun. Als Stichting DHA richten we ons ook op mensen die geen lid van een kerk zijn.      

Stichting DHA werkt ook nauw samen met Figulus en de burgerlijke gemeente. Dat doen we samen in het MeedoenPact van de gemeente Aalten.  

Figulus is van maandag tot vrijdag ’s ochtends bereikbaar. Als mensen een (hulp) vraag hebben waar ze niet direct van weten bij wie ze terecht kunnen wordt verwezen naar 0543 473993 voor Aalten en 0315 655282 voor Dinxperlo of via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mochten er hulpvragen bij Figulus binnenkomen en er is hulp gewenst, dan zullen zij actie ondernemen door vrijwilligers in te schakelen.  

 

Figulus werkt aan de site www.gemeenteaaltenvitaal.nl   Op deze site worden leuke activiteiten aangeboden die afleiding bieden. Dat kan aantrekkelijk zijn voor kinderen die wel wat afleiding kunnen gebruiken.  

 

Er zijn ook veel mensen (jong en wat ouder) die nu noodgedwongen thuiszitten en hulp aanbieden. Om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen heeft Figulus daarvoor twee pagina’s aangemaakt op Facebook.  

Coronahulp Aalten-Bredevoort  

https://www.facebook.com/groups/203412150944234/ 

Corona hulp Dinxperlo en omstreken 

https://www.facebook.com/groups/coronahulpdinxperlo/ 

In sommige wijken hebben mensen briefjes verspreid waarin ze hun hulp aanbieden om boodschappen te doen. Misschien ook iets voor uw wijk? Misschien is het voorbeeld in de bijlage bruikbaar.  

  

Noodfonds.  
Stichting DHA heeft een noodfonds waarmee we mensen kunnen helpen die door de Coronacrisis zo ernstig in de problemen zijn gekomen ze daardoor geen boodschappen meer kunnen doen. We denken aan mensen die 

geen inkomen meer hebben  

niet (direct) een beroep kunnen doen op de overheid 

geen eigen spaargeld hebben 

geen partner hebben met inkomen 

geen hulp hebben van naasten 

 

Voedselbank.  

Op veel plaatsen in ons land komt de Voedselbank in de problemen. Het lukt in de Oost Achterhoek nog volledige pakketten samen te stellen, mede doordat ze na de sluiting van scholen, kinderdagverblijven  en horecagelegenheden veel mooie producten hebben ontvangen. Maar blijft dit zo?  

Bovendien zijn er door het hamstergedrag van de laatste weken minder mogelijkheden om in de supermarkten gebruik te maken van koopjes en afgeprijsde artikelen. Veel minima hebben juist dit soort koopjes nodig om de week door te komen. Voor deze groep willen we graag iets extra’s doen.  

 

En dan nog: 

De Coronacrisis gaat nog lang duren. We stellen ons open voor vragen en suggesties. Wellicht lukt het ons om gezamenlijk in te spelen op problemen die nog op ons af komen of die we nog niet hebben waargenomen.  

Onze gegevens:  

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Giften zijn welkom op rekening nummer:  NL24 TRIO 0338 6054 60   

t.n.v. de stichting Diaconale Hulpverlening Aalten (ANBI status) 

website www.stichting-dha.nl 

 

 

 

 

 

 

Beste buur 

Als je iets nodig hebt uit de winkel of de apotheek en kun je zelf niet gaan? 

Mijn naam is: 

 ..........................................

Ik woon: 

 ..........................................

Mijn telefoonnummer is:  

 ..........................................

 

Aarzel niet om contact op te nemen. Ik heb de tijd om je te helpen. 

Voel je je niet oké? Ik kan de inkopen ook bij de voor- of achterdeur plaatsen.  

 

 

Wellicht hebt u het via via al gehoord of gelezen?

Alle vieringen in de St. Helenakerk op zondag- en donderdagmorgen (ook de inloopmorgen) gaan voorlopig t/m 13 april (2e paasdag) niet door.

Ook de Agapèviering op maandag 6 april gaat niet door. 

Dit in verband met het coronavirus. We wensen u allen een goede gezondheid toe.

Een oud sieraad vol betekenis. In de kluis van onze kerk staat een monstrans. Pastor Jos Droste heeft hierover een verhaal geschreven dat in een aantal delen zal worden geplaatst op deze website. Vandaag deel 2 Op de diashow ziet u een paar foto's . Ook deze worden met de tekst van de volgende delen aangevuld.

Zie. het Lam Gods
Deze winter werd in Gent het gerestaureerde ‘De Aanbidding van het Lam Gods’ van de gebroeders van Eijck weer aan het publiek getoond De kleuren waren verfrist, details onder het vuil vandaan gehaald, en het centrale gegeven, het Lam Gods, staande op een altaar, had een verjongingskuur ondergaan. Meer nog: volgens sommigen was het te menselijk geworden. Een lam op een altaar. Een bijbels thema met veel lagen die hier niet allemaal aan bod kunnen komen. Want ik wil het hebben over een oude monstrans uit de Sint Helenakerk in Aalten. Het is een zilveren stralenmonstrans, in 1849 gemaakt door de Helmondse zilversmis Johannes Hermans, voor Gerhardt Wansink ( of Wansing). Deze was van 1812 tot 1851 pastoor in Aalten. Oudere katholieken weten nog wat een monstrans is: een kerkelijk kunstvoorwerp, bedoeld om de geconsacreerde hoste ter aanbidding aan de gelovigen te tonen. ‘Monstrans’ komt van het Latijnse ‘monstrare’ , wat ‘tonen’ betekent. Tot in de zestiger jaren was het een veel gebruikt voorwerp, dat je tegenkwam in het ‘lof met uitstelling’ en tijdens de Sacramentsprocessie. Beide liturgische gebruiken zijn na het Tweede Vaticaans Concilie op veel plaatsen in onbruik geraakt. En daardoor verdween ook de monstrans uit beeld.  In de geschiedenis van de kerk is de monstrans vrij jong: we kennen ze pas vanaf de 14e eeuw. Ze zijn een vrucht van de eucharistische vroomheid zoals die vanaf de 12e eeuw in de streek rond Luik ontstaat. Er is dan veel strijd in de kerk over de vraag of en hoe Christus in de eucharistieviering aanwezig is in brood en wijn. Is hij er echt’, of alleen een ‘teken’, of iets er tussenin: symbolisch? In kringen van gelovige vrouwen rond Juliana van Corillon wordt het eerste geloofd: brood en wijn worden ; werkelijk ’Lichaam en Bloed van Christus, en wel op het moment dat in het instellingsverhaal wordt gezegd:

 

In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien leven we in vrijheid. Dat vieren we volgend jaar in het hele land en ook in onze gemeente. De burgerlijke gemeente Aalten heeft begin dit jaar alle groeperingen uit de gemeente en ook vertegenwoordigers vanuit Bocholt uitgenodigd voor een overleg over hoe we deze viering gezamenlijk vorm kunnen geven.
Ook vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen waren daarbij aanwezig en hebben elkaar gevonden. Samen hebben we het afgelopen jaar een grensoverschrijdend project uitgewerkt met als motto ‘Tot vrijheid geroepen’.

 

 Estafette start op 12 januari    Deze herdenkingen gaan niet door tgv maatregelen

tegen verspreiding Corona virussen


De opzet is die van een soort estafette, die van start gaat op 12 januari in de Aaltense Synagoge.   Daar zijn thorarollen aanwezig, die tijdens de oorlog verstopt zijn geweest onder de vloer van een woning en zo behouden zijn gebleven. Deze rollen hebben we gekozen als symbool voor onze verbondenheid als gelovigen uit verschillende geloofsgemeenschappen en als kern van ons geloof. De Joodse Thora, die ook deel uitmaakt van de Christelijke geloofstraditie, roept mensen op om in vrijheid te leven. Een afbeelding van de thorarollen in de Aaltense synagoge gaat op twee grote banners op reis langs de deelnemende geloofsgemeenschappen.
Op de banners staan de woorden ‘Tot vrijheid geroepen. 75 jaar vrijheid vieren’, op de één in het Nederlands, op de ander in het Duits. De ene zondag staan ze in een dienst in een Nederlandse kerk, een volgende zondag in een Duitse kerk, om en om. En steeds gaan er één of twee vertegenwoordigers uit de ene gemeenschap mee naar de volgende en samen bereiden ze de dienst voor.

 

De start van de activiteiten vindt plaats op zondag 12 januari in de Aaltense synagoge. De startbijeenkomst is besloten gezien de beperkte ruimte. Per geloofsgemeenschap zijn er twee personen aanwezig. Van deze startbijeenkomst wordt een videobericht gemaakt, dat na 12 januari op een website wordt geplaatst www.geroepentotvrijheid.nl  Het idee is dat op deze website van elke activiteit een kort verslag komt te staan met wat foto’s.

 

Vlak voor Bevrijdingsdag, op zondag 3 mei vindt er een gezamenlijke afsluiting plaats in de oude St. Helenakerk in Aalten.

 

Op zondag15 maart om 9.30 uur is er een viering in onze RK geloofsgemeenschap St. Helena Aalten

 

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Vieringen

Maart 2020
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Agenda

21 apr 2020
19:30
Rekken, Los Hoes, Rekkenseweg 40
Afgelast: Dietrich Bonhoeffer: een mens uit één stuk, leven in verantwoordelijkheid
 
12 mei 2020
19:30
Beltrum, Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk
Afgelast: Omarm jezelf!
 
29 juni 2020
19:00

Werkgroep pelgrimage: wandeling