Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
 Parochie Sint Ludger

De ketens als symbool van de slavernij klonken hard op de vloer van de koude H Jacobuskerk te Winterswijk. Tijdens de oecumenische viering stond de slavernij centraal.
De Israëlieten werden destijds door Gods rechterhand bevrijd en mochten recht door zee de vrijheid tegemoet gaan. Maar ook in deze tijd mogen wij vertrouwen op Gods rechterhand, hij kan ons ook vandaag weer bevrijden wanneer er sprake is van beslissingen en daden die leiden tot armoede, uitsluiting, uitbuiting en discriminatie. God kan ons verlossen van angst en achterdocht die ons scheiden van elkaar en de hoop op heelheid beperken.

Zondag 21 december was de startviering van de week van het gebed waarin wij de eenheid van de kerken stimuleren. Ondanks de kou in de kerk door een verwarming die het liet afweten, was het een 'warme' viering en dat in de eerste plaats door de voorgangers Berdie Marsman en Jos Droste en de prachtige muzikale ondersteuning van het herenkoor van de RK-kerk. In de overweging van pastor Jos Droste werd duidelijk dat vrijheid nooit zonder regels kan, net als in het verkeer moeten regels echter dienen tot een betere samenleving waar iedereen een goede plek kan krijgen. Gods rechterhand haalt uit naar haat, nijd, gerichtheid op ons ik, begeerte en hebzucht. 
Wij hebben weer ervaren dat wij elkaar als christenen steeds beter weten te  vinden en prima in staat zijn met elkaar te vieren. Dat gaan wij deze week elke avond om 19.00u doen en wel in de volgende kerken:
maandag 22 jan RK H Jacobuskerk Misterstraat 18
dinsdag   23 jan Evangelische gemeente spoorzicht, Tuunterstraat 39
woensdag 24 jan Doopsgezinde gemeente met de protestante gemeente in de Doopsgezinde kerk Torenstraat 2-4
donderdag 25 jan Molukse kerk Immanuël, Pijnboomstraat 2
vrijdag 26 jan Life (Kandil Emas) in Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2

U bent van harte welkom !

Op zondag 4 februari wordt de week van het vergeten kind afgesloten. Op die dag willen om 17.00u. op het R.K. Kerkhof stil staan bij al die kinderen die te jong gestorven zijn en geen plekje op het kerkhof konden of mochten hebben. In een kort samenzijn met gebed en stilte willen wij hen herdenken bij het kindermonument. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Heugelijk nieuws. De kerkradio is weer aangesloten. U kunt weer alle vieringen vanuit onze H. Jacobuskerk beluisteren. Dit kunt u doen via de website kerkdienstgemist. Daar kunt u onze kerk terugvinden op onze woonplaats en dan de gewenste viering aanklikken. Wij hopen dat we hier weer veel mensen een plezier mee hebben gedaan. 

De kerkhofcommissie doet een beroep op de medewerking van de rechthebbenden van een graf op onze katholieke begraafplaats aan de Tuunterstraat te Winterswijk. Voor het aanschrijven van de rechthebbende in verband met het aflopen van de grafrechten hebben wij het juiste adres nodig. Bent u na 1986 rechthebbende geworden en daarna verhuisd, en is dit nooit doorgegeven, wilt u dit dan s.v.p. alsnog doorgeven aan de kerkhofcommissie, Cilia Buiting, tel. 06 3098 2655. Indien u als familie weet dat de rechthebbende inmiddels is overleden, wilt u dan het adres van een ander familielied doorgeven. (In 30 jaar kan er veel veranderen.) Voor u allen waarschijnlijk een kleine moeite, maar voor de commissie scheelt dat veel speurwerk. Bij voorbaat hartelijk dank.

Vieringen

Januari 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Activiteiten

Januari 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31