Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
 Parochie Sint Ludger

Op zondag 25 maart was het Palmpasen waarin een groot aantal kinderen met hun palmpaasstokken in de kerk van de Heilige Johannes de Doper aanwezig waren. Na de zegening van de palmtakken en palmpaasstokken trokken de kinderen in optocht door de kerk en naar buiten. Ook de verdere aanwezigen werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze optocht.

 

Het was tevens de presentatieviering van de aanstaande communicantjes uit Winterswijk en Meddo. Zij mochten zich voorstellen aan de aanwezigen in de kerk. Samen met het pastorale team, Riet Zonsbeek en Lidy Wolters zijn ze nog druk bezig om zich voor te bereiden op de Eerste Heilige Communie, maar dit was een mooi moment om hier even bij stil te staan.

 

Op zondag 27 mei ontvangen de aanstaande communicantjes: Tess de Jong, Jacob Haji en Elina Haji Garabetian, Marten Havekes, Kyan en Stan te Kortschot, Jorik Makusi, Djayden Muth, Wiebe Noteboom, Wiktoria Orlof, Roxanne Pennings, Lorenz Perlala, Altin Perlalaj, Roosmarijn Roerdinkholder, Lucca Smeenk, Manjana Swama, Rhilana Smeenk en Chanaya Verhaegh de Eerste Heilige Communie. Op die dag is de viering in de kerk van de Heilige Jacobus in Winterswijk. De aanvang van deze is viering is dan ook om 9.00 ´s morgens.

 

Op woensdag 9 mei, aanvang om 19,30 uur houden wij onze jaarlijkse Maria-hulde. Deze wordt gehouden in de kerk van de H. Johannes de Doper in Meddo. Voorgangers in deze viering zijn: Lidy Wolters en Henriëtte Zieverink met de medewerking van het dameskoor en leden van BKZ Vrouwen.

 

U kunt voor deze viering persoonlijke misintenties deponeren in een mandje achter in de kerk. Deze zullen tijdens de viering worden voorgelezen. Men kan een kaars kopen voor € 1,00 die wij na de dienst aansteken en dan in processie naar Maria brengen in de boskapel. Ook zou het mooi zijn om een bloem of tak mee te nemen om die na afloop bij Maria in de kapel neer te zetten. De collecte is ter bestrijding van onkosten van deze avond.

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar een kop koffie te drinken bij MHM (Onland).

 

Bestuur BKZ Vrouwen

Op 20 mei a.s. is er een Oecumenische viering in de kerk waarvoor wij iedereen van harte uitnodigen. Aanvang van deze viering is om 10.00 uur. Deze viering is tot stand gekomen door een samenwerking van de geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper en Sectie Meddo/Huppel/Henxel van de Winterswijkse Protestantse Gemeente.

 

De voorgangers in deze dienst zijn: Mw. Erica Hijink en Dhr. Joep Dorsthorst. De muzikale medewerking wordt verleend het dames- en herenkoor. Het thema van deze viering is: Wi’j verstaot mekare. De Oecumenische viering wordt in zijn geheel in het achterhoeks-plat opgedragen.

 

Na afloop van deze viering is er voor alle kerkgangers koffie met een broodje, daarnaast is er frisdrank tegen een kleine vergoeding beschikbaar.

 

Aansluitend aan deze Oecumenische viering, is er een concert van St. Jan in de tuin van de pastorie. Dit concert is vrij toegankelijk voor iedereen.

 

Komt allen en vergeet niet een vrije gift in de melkbus te doen om de kosten te drukken.

 

Sectie Meddo/Huppel/Henxel van de Protestantse Gemeente Winterswijk en de Pastoraatsgroep van de H. Johannes de Doper

 

 

Evenals voorgaande jaren is er weer een Bezinnings- en Ontmoetingsdag voor zieken, ouderen en thuiszittende parochianen.

De organisatie ligt dit jaar in de handen van de geloofsgemeenschap H. Jacobus Winterswijk, in samenwerking met Aalten, Bredevoort

en Meddo.

 

Deze dag wordt gehouden op woensdag 16 mei in Zalencentrum Schepersveld te Aalten. De aanvang is om 10.00 uur, de afsluiting is om 16.00 uur.

 

De leden van de werkgroep Parochiële Caritas Instelling zullen

u hiervoor benaderen en een inschrijfformulier bij u afgeven.

U kunt zich ook aanmelden via het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.

 

Deze dag is kosteloos, maar u kunt wel tijdens de collecte

een vrijwillige bijdrage geven voor de onkosten 

Namens de Werkgroep Parochiële Caritas Instelling. (PCI)

Joep Dorsthorst (tel. 569472)

Vieringen

April 2018
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Activiteiten

April 2018
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30