Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
 Parochie Sint Ludger

Geef voor je kerk in je dorp
De kerk is onlosmakelijk verbonden met een dorp. Wat is een dorp zonder kerkgebouw? Ook al bent u misschien niet kerk betrokken, wat is de kerk van uw dorp u waard? Daarom is er de actie Kerkbalans 2018. Een nieuw jaar waarin we hopen dat opbrengsten en kosten minstens in evenwicht zijn.  Opbrengst van de actie in uw dorp? De beheerscommissie van uw locatie organiseert met andere plaatselijke vrijwilligers de actie Kerkbalans. De opbrengst is voor uw eigen kerk, die weer onderdeel is van de Parochie St.- Ludger. Net zoals in het verleden betalen de negen geloofsgemeenschappen samen de pastores volgens een verdeelsleutel. Ook de kosten van een secretariaat in Groenlo worden samen betaald. De rest is voor uw kerk en gaat dus niet in een grote pot! Uw bijdrage is van grote betekenis. Zij draagt bij aan het in stand houden van een waardevol erfgoed, dat met het kerkgebouw zichtbaar in uw dorp aanwezig blijft. Hartelijk dank.

Bij het zingen van de intredezang, in de kerk van Loreto, ging uit respect voor de binnenkomst van de Bisschop Arseny  de volle kerk staan. Aangekomen op het altaar bad de bisschop het Onze Vader en het Wees Gegroet. Meteen voelden we ons thuis. Men was in grote getale gekomen om te  luisterden naar de uitleg van de Iconen welke nu in de koptisch-orthodoxe Kerk zijn aangebracht. Na de uitleg was er ruim tijd voor het stellen van vragen en werd er ook dank uitgesproken voor de openheid waarmee we zijn ontvangen. Met veel hapjes en drankjes werd de middag afgesloten. Zeker een plaats om terug te komen en daarvoor werden we ook allemaal uitgenodigd. 

In de Mariakapel van de Rk. Helena ligt vanaf heden een enveloppe waar in een opgavebriefje te vinden is voor het opgeven van  een misintentie als dat wenselijk is. Omdat het secretariaat vaak niet open is dachten wij er goed aan te doen om deze mogelijkheid aan te bieden. Op de enveloppe staat hoe te handelen.  De enveloppe dan deponeren in de brievenbus van Dijkstraat 11 (net over de brug)

 

Vieringen

Januari 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Activiteiten

Januari 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31